کتاب مصدق و دیگر هیچ pdf

داستان زندگی مردی که استعمار انگلیس را به زانو در آورد

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
40,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب مصدق و دیگر هیچ

کتاب مصدق و دیگر هیچ نوشته آرزو خسروپور داستان زندگی مردی که استعمار انگلیس را به زانو درآورد. محمد مصدق ۲۹ اردیبهشت یا ۱۲۶۱ (به روایت خودش) و یا ۱۲۵۸ (مطابق با شناسنامه) در محله سنگلج تهران به دنیا آمد.

او معروف به دکتر مصدق که تا قبل از تصویب قانون منع استفاده از القاب با عنوان مصدق اُلسلطنه شناخته می شد، سیاست مدار، حقوقدان، نماینده چند دوره مجلس شورای ملی، و دو دوره نخست وزیر ایران بود. محمد مصدق نخستین ایرانی دارنده مدرک دکترای رشته حقوق است. مصدق در زمان انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی، اگر چه از حکومت قاجار مأیوس بود با توجه به این که می دانست رضاخان حکومتی برمبنای دیکتاتوری ایجاد می کند، با این کار مخالفت کرد و بعد از آن یکی از منتقدین سرسخت رضاشاه بود. مصدق زندان رفت و بعد از آزادی از مبارزه دست برنداشت. کتاب مصدق و دیگر هیچ زندگی و مسیر این مرد بزرگ را روایت می کند که چطور توانست نفت را به یک سرمایه ملی تبدیل کند.

گزیده کتاب مصدق و دیگر هیچ

نمایندگان طرفدار مصدق در حمایت از ابقای دولت و انحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا دیگر جلسات مجلس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود . از طرف دیگر مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد. این نخستین همه پرسی تاریخ سیاسی ایران است. تصمیم مصدق برای انحلال مجلس و ابقای دولت از طریق مراجعه به همه پرسی در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از برجسته ترین مشاوران و هواداران مصدق از جمله دکتر معظمی، علی شایگان، کریم سنجابی ، غلامحسین صدیقی ، احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آنها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رأی خود باقی ماند.


صفحات کتاب :
96
کنگره :
‏‫‬‭DSR1515‏
دیویی :
‏‫‬‭955/0824092‬
کتابشناسی ملی :
7307247
شابک :
‏‫‬‭978-622-739173-2
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه مصدق و دیگر هیچ