خرید و دانلود کتاب راه کار

راهنمای انتخاب استراتژی کسب و کار

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 22,500
نظر شما چیست؟

راه کار

راهنمای انتخاب استراتژی کسب و کار

استراتژی یعنی سازمان اکنون در چه نقطه ای قرار دارد، در آینده کجا می خواهد باشد و چگونه می خواهد به آنجا برسد. بخش "استراتژیک" این فرایند، برنامه ریزی و توجه مستمر به تغییرات جاری در سازمان و محیط بیرونی آن است. مهارت در برنامه ریزی استراتژیک برای موفقیت طولانی مدت سازمان بسیار مهم است.

این شکل از برنامه ریزی شامل موارد زیر است:

الف) طراحی و بررسی باورهای سازمان (بیانیه های ماموریت، چشم انداز و ارزش ها)

ب) تحلیل اتفاقات خارج از سازمان و شناسایی فرصت ها و تهدیدها

ج) نگاهی دقیق به اتفاقات درون سازمان، از جمله نقاط قوت و ضعف آن

د) اولویت بندی اهداف و انتخاب استراتژی مناسب بر اساس تحلیل ها

صفحات کتاب :
35
کنگره :
HD30/28‏‫‭
دیویی :
658/4012
کتابشناسی ملی :
7265150
شابک :
978-622-743307-4
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه راه کار

با موفقیت اضافه شد
0