امتیاز
5 / 4.7
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
40,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
خانه داری و بهره مندی از رموز ریز درشت آن امروزه دیگر یک امر ساده و مختصر نیست که تنها مختص به یک سری از زنان خانه نشین باشد. به عقیده بسیاری خانه داری یک هنر است و امروزه حتی در دانشگاه های معتبر جهان رشته ای برای آموزش بهتر آن دایر کرده اند.
در دین بزرگ اسلام نیز بارها از سوی امامان و پیامبر(ص) به مرتب بودن خانه و آراستن آن سفارش اکید شده است. در واقع خانه اولین مدرسه و محل آموزش و یادگیری بشر است و از این جهت آراستن آن در روی تک تک اعضای خانواده از لحاظ روحی و روانی موثر است...
صفحات کتاب :
131

کتاب های مشابه چهارصد نکته در خانه داری