کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله ای در زنان مطلقه و عادی pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟

مقایسه سبک دلبستگی و مقابله ای در زنان مطلقه و عادی 

 کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله ای در زنان مطلقه و عادی نوشته ی مهناز حسینی، به مقایسه طرح های ناسازگاری اولیه، الگوهای دلبستگی، ریشه های تحولی طرحواره ها، تاریخچه و تعاریف سبک مقابله و ... می پردازد. خانواده اولین نهاد اجتماعی است که از پیوند زناشویی زن و مرد به وجود می آید و و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی است. روش این کتاب کاربردی به صورت مقایسه ای است و جامعه ی آماری آن، کلیه ی زنان متاهل که در سال 1397 جهت امر طلاق به دادگستری یا دفاتر وکالت مراجعه کرده بودند و زنان عادی می باشد. نمونه آماری از 160 زن که در دو گروه (80 زن متقاضی طلاق و 80 زن عادی) تشکیل شده است. برای گردآوری اطلاعات این کتاب از 3 ابزار طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، مقیاس دلبستگی بزرگسالان (AAS) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بهره گیری شده است. نتایج حاکی از آن بودند که بین سبک های دلبستگی زنان متقاضی طلاق و زنان عادی، بین طرح واره های ناسازگار در افراد سالم و معتاد و بین مهارت مقابله ای در زنان عادی و زنان مطلقه تفاوت جدی و معناداری وجود دارد. از این رو این کتاب در پی آن است که با مقایسه سبک های دلبستگی، طرح های ناسازگاری اولیه و سبک مقابله ای زنان متقاضی طلاق با زنان عادی به یک شناخت پیرامون مسئله دست یافت و به لحاظ کاربردی، راهکارهای پیشگیری از این قبیل آسیب ها پیگیری شود.

 در بخشی از کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله ای در زنان مطلقه و عادی می خوانیم:

 همه افراد در طول زندگی خود با استرس رو به رو می شوند. زندگی بدون استرس یعنی مرگ. انسان در همه ی شرایط تحت استرس قرار دارد، ولی گاهی امکان دارد یک استرس بیماری زا و مشکل زا شود، این مسأله بستگی به مقابله های فرد دارد. منظور از مقابله، کوشش ها و تلاش هایی است که فرد انجام می دهد تا استرس را از میان بردارد، برطرف کند، یا به حداقل رساند و یا تحمل کند. دقت داشته باشید که ما همیشه نمی توانیم منبع استرس را از میان برداریم، بلکه در مواردی باید آن را کاهش دهیم و در مواردی هم باید استرس را تحمل کنیم. در این موارد باید سعی شود تا استرس های ناشی از این اختلاف را کاهش دهیم و یا به صورتی تحمل کنیم تا کمتر آزاردهنده شود (موسوی، 1388). یکی از عوامل شخصیتی که ارزیابی آن در تبیین آمادگی به اعتیاد منطقی به نظر می رسد، سبک های مقابله ای با فشار روانی است. سبک های مقابله به عنوان تلاش های رفتاری و شناختی افراد به منظور فائق آمدن بر یک عامل فشار زای درونی یا بیرونی (متمرکز بر مسئله، یا ایجاد تسکین هیجانی و عاطفی(متمرکز بر هیجان)، تعریف شده است. همچنین سبک های مقابله با فشار روانی می تواندرویداد های تنیدگی زا را تحت تأثیر قرار داده و چگونگی برخورد با آن ها را تعیین کنند (ملازاده اسفنجانی و همکاران، 1390). از آنجایی که فشار روانی همراه با هیجانات نامطلوب و ناسازگاری می باشد، لذا لازمه کارآمد بودن شیوه های مقابله ای این است که هیجانات به شیوه ای ابراز گردد که نه تنها فشار روانی را به حداقل برساند، بلکه برای حفظ و ارتقای سلامت روان نیز بهترین کارآیی را داشته باشد (سلیمان نژاد و همکاران، 1391).

صفحات کتاب :
117
کنگره :
‭BF575‬
دیویی :
‭155/920955‬
کتابشناسی ملی :
6064430
شابک :
‭978-622-653879-4‬‬
سال نشر :
1398

کتاب های مشابه مقایسه سبک دلبستگی و مقابله ای در زنان مطلقه و عادی