امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟

آقا معلم

کتاب شعر کودک سروده مطهره باغستانی و در گروه سنی ب تهیه شده است. کتاب از طرح و نقاشی کودکانه بهره برده و موضوع شعر آن شهادت و دفاع مقدس است. تصویرگری کتاب را الهام رضوی انجام داده است.


صفحات کتاب :
10
دیویی :
8‮فا‬1‏‫‬‭ب229آ 1395
کتابشناسی ملی :
‏‫‭4306282
شابک :
978-600-95555-7-4
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه آقا معلم