امتیاز
5 / 0.0
خرید چاپی
52,000
15%
ت 44,200
نظر شما چیست؟
تحلیلی از مناسک حج
در مورد حج، هر کس با زاویه دیدی که داشته، سخن ها و مطالبی گفته، چرا که دست خالی برنگشته و هر کس از این دیدار بهره ای نصیبش شده.

این سفرنامه ها را ببینید، هر کس با یک دیدی به حج نگاه می کند. یکی به بعد اجتماعی آن نظر دارد و دیگری به معارف حج یا احوال حجاج یا به وضعیت جغرافیایی و شرایط آن جا و یا به نوع رابطه مردم با یکدیگر.

آن چه این کتاب درصدد بیان آن است، گزیده های خلاصه و کوتاهی است که با تامل در روایات و آیات و با تامل انسان در خودش و در مواقف و معارف و مشاعر و تامل در مورد حجه الاسلام و حقیقت حج و پیوند کلمه حج با اسلام، به دست آمده.

این نوشته، مختصری از حج و حقیقت آن به ضمیمه بحث ذبح که از مجموعه ای از نوارها و نوشته های مرحوم استاد، تهیه گردیده است.
صفحات کتاب :
137
کنگره :
BP188/8‏‫‭/ص7ح7 1383‬‏‬
دیویی :
‏‫‬‭297/357
کتابشناسی ملی :
م‌82-35555
شابک :
978-964-7803-17-5
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه حقیقت حج