امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟

اخلاق در فضای مجازی 

اثر معصومه نصیری، که در این کتاب به اصول و قواعد اخلاقی که در فضای مجازی باید رعایت شود، پرداخته است.

در هر فضایی که انسان به کنش گری و تعامل می پردازد ملزم به رعایت اصول و قواعدی اخلاقی و انضباطی است و هر چه محیط ناشناخته تر باشد رعایت آن اصول مهمتر به شمار می آید. در فضای کمتر شناخته ای چون فضای مجازی، تعیین اصولی اخلاقی برای بهره گیری از فناوری ها ذیل اخلاق کاربردی قابل مطالعه است. اظهارنظر در این مهم، بی تردید مستلزم داشتن تخصص در حوزه فناوری و معارف دینی و حتی حقوقی است. لذا، بنیان های ارزشی و مسئولیت های تک تک ما در این فضا، چارچوب اخلاقی برای فعالیت و کنش گری مان را تعیین می کند.

به این کتاب بسان یک کتاب که در نهایت باید یک بار خوانده شود، ننگرید. این کتاب را روی میز و در دسترس همیشگی خود و فرزندانتان قرار دهید تا شاید با نگاه چند باره به آن بتوانید موارد مطرح شده را ملکه ذهنتان کنید. سواد رسانه ای تنها و تنها و تنها از راه آموزش، تکرار و تمرین کسب خواهد شد. شما باید مهارت تفکر انتقادی و هوشمندانه را با تکرار کسب کنید.

دیویی :
‏‫‬‭303/4833
کتابشناسی ملی :
4893679
شابک :
978-600-8794-37-0
سال نشر :
1396
صفحات کتاب :
27
کنگره :
HM851‏‫‭‏‫‭/ن6‮الف‬3

کتاب های مشابه اخلاق در فضای مجازی

با موفقیت اضافه شد
0