امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 11,500
نظر شما چیست؟

English Grammar in Practice 

 کتاب English Grammar in Practice نوشته اشرف کیایی و پرویز مصلی نژاد، با قرار دادن همزمان الگوهای صحیح و ناصحیح از ساختارهای زبان انگلیسی و توضیح مختصر آن ها در قالب مثال های مختلف، این فرصت را به فراگیران می دهد تا همزمان دو ساختار صحیح و ناصحیح را مشاهده کنند. تاکنون کتاب های زیادی در مورد گرامر زبان انگلیسی نوشته شده که عمدتاً حاوی توضیحات گرامری و تمرین های متفاوت در این رابطه است و کمتر به بررسی الگوهای ساده ولی با اهمیت نوشتاری، گفتاری و استثنائات و نکات چالشی در آن ها پرداخته شده است. در این کتاب از استثنائات و نکات چالشی ساختارهای گرامری به طور کاربردی مطلع می شوید.

 English Grammar in Practice is an illustrated book with various basic grammatical points in the forms of “notice” and “watch out” boxes. The selections in this book help English learners develop their basic English grammar knowledge through dealing with more tricky errors in spoken and written English

صفحات کتاب :
144
کنگره :
‏‫‬‭‭PE1112‏‫‭/ک9‮الف‬9 1397
دیویی :
‫‬‭‭425
کتابشناسی ملی :
5497356
شابک :
978-622-6198-73-8
سال نشر :
1397

کتاب های مشابه English grammar in practice