نظر شما چیست؟

ماجرای کارآگاه محتضر

خانم هادسون ، صاحبخانه ی شرلوک هولمز، زن شکیبایی بود. نه تنها طبقه ی اول خانه اش هر ساعتی از روز مورد هجوم آدمهای عجیب وغریب و مهمان های ناخوانده قرار می گرفت، بلکه مستأجر خارق العاده اش در زندگی آنقدر غیرعادی و نامعمول رفتار می کرد که بی شک شکیبایی خانم هادسون را به چالش می کشید. بی نظمی باور نکردنی، اعتیاد به گوش دادن به موسیقی در ساعات نامتعارف، تمرین تیراندازی گاه و بیگاه در خانه، آزمایشهای علمی عجیب و اغلب متعفن و محیط خشن و ترسناکی که پیرامون شرلوک هولمز را فرا گرفته بود، او را به بدترین مستأجر شهر لندن تبدیل کرده بود. از طرف دیگر، مخارج او نیز در حد اشرفزادگان بود. شک ندارم در آن سالها که همراه او بودم، می توانست با هزینه ی اقساطش آن خانه را بخرد. . .


سال نشر :
1399
صفحات کتاب :
37
کنگره :
PZ3
دیویی :
823/914
کتابشناسی ملی :
6184674
شابک :
978-622-684182-5

کتاب های مشابه ماجرای کارآگاه محتضر