امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 98,000
خرید چاپی
195,000
15%
ت 165,750
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب آموزش عقاید (دوره کامل سه جلدی)

کتاب آموزش عقاید؛ نوشته شده توسط حضرت آیت الله مصباح یزدی و شامل درس های کلامی ایشان است. مباحث این کتاب به گونه ای ترتیب یافته که نه تنها مطالب کتاب ترتیب منطقی دارند بلکه هر بحث تقریباً به طور مستقل و بدون نیاز به ارجاع به مباحث بعدی است.

از طرف دیگر متن این کتاب شامل عبارات ساده و روشن است و تا حد امکان از به کاربردن اصطلاحات پیچیده و عبارات دشوار پرهیز شده است تا آموزش عقاید به بهترین نحو به خواننده منتقل شود.

در این کتاب برای اثبات بعضی عقاید مذهبی از دلیل های متقن، پیچیده، توضیحات زاید و ملال آور پرهیز شده تا مطالب برای مخاطب کاملا قابل فهم باشد.

کتابشناسی ملی :
3826979
شابک :
978-964-304-676-7
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
391
کنگره :
BP211/5‬‭/م57‏‫‬‮‭آ8
دیویی :
297/4172

کتاب های مشابه آموزش عقاید (دوره کامل سه جلدی)