امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 27,300
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب ساری گلین و بارتو

 کتاب ساری گلین و بارتو نوشته الناز بشیری پور است که توسط انتشارات متخصصان منتشر شده است.

گزیده کتاب ساری گلین و بارتو

همه جا در تاریکی مطلق فرو رفته بود صدای فریاد از هر سو برخاسته بود مردم به این سو و آن سو می دویدند کلمات نامفهوم به دلیل غلغله، همراه فریادها به گوش می رسید چندین درشکه و ارابه که اسب هایشان، شیهه کشان به تاخت، مقصد نامعلومی را در پیش گرفته بودند و سورچیان بی توجه به مردم، هدایت را به خود اسب ها سپرده بودند.

صدای سم های اسب ها بر روی سنگفرش معبر به طرز مهیبی به گوش می رسید از هر سو همهمه ایی بر پا بود و همگان گیج و مبهوت بودند، چه اتفاقی افتاده؟ چرا خورشید در آسمان نیست، آیا حیات جهان به پایان رسیده؟

صفحات کتاب :
187
کنگره :
‏‫‬‮‭PIR8495
دیویی :
‏‫‬‮‭398/209553
کتابشناسی ملی :
7311085
شابک :
978-622-292-018-0
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه ساری گلین و بارتو

با موفقیت اضافه شد
0