امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
دریافت الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب بانک مجموعه داستان ترجمه نوجوان

کتاب بانک مجموعه داستان ترجمه نوجوان اثری از هیئت ترجمه ماهنامه ادبیات داستانی چوک است. مهدی رضایی و گیتا بختیاری داستان ها را گردآوری کرده و اسماعیل پورکاظم و پونه شاهی آن ها را به فارسی ترجمه کرده اند.

کتاب بانک مجموعه داستان ترجمه نوجوان ترجمه صد داستان از نویسندگان مختلف برای نوجوانان است. برخی از این داستان ها برای بار اول است که به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده اند.

در کتاب بانک مجموعه داستان ترجمه نوجوان داستان هایی از نویسندگان بسیاری را می بینید. از هانس کریستین اندرسن، پدر ادبیات کودک جهان گرفته تا نویسندگان دیگری که ممکن است نامشان را چندان هم نشنیده باشید.

کتاب های مشابه بانک مجموعه داستان ترجمه نوجوان

با موفقیت اضافه شد
0