نظر شما چیست؟

معرفی کتاب صوتی مجموعه طنز استاد استادان

کتاب صوتی طنز استاد استادان، برنامه‌ای طنز در حوزه فرهنگ و هنر از کانون فرهنگی چوک است. این برنامه با همکاری مهدی رضایی و علی فخاری تهیه شده است. برنامه استاد استادان، برنامه‌ای طنز در حوزه فرهنگ، هنر و اجتماع است. رویکرد برنامه طنز استاد استادان رویکردی با دیدگاه انتقادی، آموزشی و آگاهی‌بخشی است. استاد استادان در کتاب طنز استاد استادان، برنامه نهم «بشنو از می!» با شرح طنز بیت اول از نی‌نامه مثنوی مولانا، موضوع سانسورها را بررسی می‌کند. بعد با بیان روایت‌های طنز دیگر، شرح‌های دیگری بر این بیت مشهور بیان می‌کند و در انتها نیز شرح استاد الهی قمشه‌ای را به عنوان درست‌ترین شرح و توضیح می‌آورد.

بیشتر

کتاب های مشابه مجموعه طنز استاد استادان

با موفقیت اضافه شد
0