خرید کتاب جوانی در 180 ثانیه

ادامه (می شکنم در شکن زلف یار)

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
7,500
30%
ت 5,250
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
60,000
15%
ت 51,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب جوانی در 180 ثانیه 

کتاب جوانی در 180 ثانیه جلد دوم کتاب «می شکنم در شکن زلف یار» است که پیش از این به قلم همین نویسنده منتشر شده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته بود. جلد نخست به چاپ دهم رسید و حدود صد هزار نسخه از آن چاپ شد.

در جلد دوم نیز مانند جلد نخست، 40 ماجرای واقعی از زندگی جوانان ترسیم شده است. در هر یک از این ماجراها مانند یک پازل، ابعاد شخصیتی یک جوان آشکار می شود و نویسنده درصدد است تا در هر ماجرا به یکی از ابعاد شخصیتی مانند مسوولیت پذیری، جوانمردی و غیرت او تلنگری زده شود. به گفته نویسنده داستان های کتاب جوانی در 180 ثانیه بر اساس مشاهدات یا شنیده های نویسنده از زندگی جوانان ایرانی است. در این کتاب به صورت غیرمستقیم از روایات و آیات استفاده شده است و مخاطبان اصلی کتاب جوانی در 180 ثانیه جوانان و دانشجویان هستند.

 
صفحات کتاب :
252
کنگره :
‏‫PIR8098‭‬ ‭/ر76‏‫‭ج9 1396
دیویی :
‏‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
4683412
شابک :
978-600-441-131-8
سال نشر :
‏‫1396

کتاب های مشابه جوانی در 180 ثانیه

با موفقیت اضافه شد
0