نظر شما چیست؟

معرفی کتاب بر آستان اهل بیت علیهم السلام 

کتاب بر آستان اهل بیت علیهم السلام مجموعه ای از سخنرانی های استاد مجاهد، عبدالوهاب حسین، است که به مناسبت  های مختلف میلاد یا شهادت اهلبیت ایراد شده است... ازاینرو مخاطب خواهد دید که این سخنرانی ها برای مجلسی عمومی و متناسب با فضای عامۀ مردم ایراد شده  است؛ اما با وجود این، چیزی از مطالعه و پژوهش محکم و عمیق در زمینۀ زندگی و سیرۀ اهلبیت کم ندارد و به صورت کلی این همان وجه تمایز سخنرانی های جناب  استاد است، به گونه ای که ایشان غرق در بیان سیر تاریخی، دور از پندها و  درس های آن، نبوده است.

صفحات کتاب :
272
کنگره :
‏‫‬‮‭BP36‏‫‬‮‭/ح5ف9041 1397
دیویی :
‏‫‬‮‭297/95
کتابشناسی ملی :
4931664
شابک :
978-600-441-155-4
سال نشر :
‏‫‬‏1397

کتاب های مشابه بر آستان اهل بیت علیهم السلام