امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
Sara Smith, a Pasadena resident, went shopping. She is 30, and has lived at 3037 N. Foothill Street since 1992. Sara has been married to John for seven years...

کتاب های مشابه English Short Stories 1