امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 24,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد سوم)

کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد سوم) نوشته سیدمحمدرضا امیری تهرانی است که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است. مقالات برگزیده دومین کنگره ملی علوم انسانی در شش موضوع تخصصی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ارائه گردید که در این مجموعه مقالات در ی مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی شش بخش و سه جلد کتاب به چاپ می رسد. 

بخش های شش گانه این مجموعه مقالات عبارتند از: علوم انسانی و میراث تمدن اسلامی، نقش ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقی در انتقال میراث فرهنگی؛ نقش علوم انسانی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چشم انداز سند راهبردی علوم انسانی؛ علوم انسانی و نظام آموزش و پژوهش در ایران؛ علوم انسانی و نظام برنامه ریزی درسی در ایران؛ علوم انسانی، کارکردها و دستاوردها، و چالش ها و چشم اندازهای علوم انسانی. امید است صاحب نظران ارجمند و پژوهشگران بصیر با واکاوی، تأمل و نقد مقالات و طرح دیدگاه های علمی و ارایه مباحث مستدل خود بر غنای هر چه بیشتر دستاوردهای دومین کنگره ملی علوم انسانی بیفزایند.

گزیده کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد سوم)

رشته علوم تربیتی یکی از رشته های گسترده در علوم انسانی است و دانشجویان قابل توجهی به تحصیل در این رشته اشتغال دارند. در سرفصل های این رشته باید دانش کلی در باره تربیت دینی و تعلیم و تربیت اسلامی و دانش تخصصی در باره هر شاخه به دانشجویان ارائه شود. این رشته هم اکنون در دانشگاه های کشور در مقاطع مختلف دارای پانزده شاخه زیر است.

 آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان، آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مشاوره، برنامه ریزی درسی، تاریخ و فلسفه تربیت، آموزش بزرگسالان، فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش تطبیقی، تحقیقات آموزشی، مدیریت آموزش عالی، سنجش و اندازه گیری، برنامه ریزی آموزشی.

کنگره :
‏‫‬‭AZ773‏‫‬‭/ک9 1390
دیویی :
‏‫‬‭001/3
کتابشناسی ملی :
2972876
شابک :
978-964-426-633-1
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد سوم)

با موفقیت اضافه شد
0