امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,520
نظر شما چیست؟
«این قوم ناگهان» مجموعه شعری از سیمین دخت وحیدی است که در چهار دفتر تنظیم شده است . دفتر اول این مجموعه غزل و قصیده، دفتر دوم مثنوی، دفتر سوم اشعار نو و سپید و دفتر چهارم چند رباعی و دو بیتی در برمی‌گیرد.
صفحات کتاب :
194
شابک دیجیتال :
978-600-03-1830-7

کتاب های مشابه این قوم ناگهان