نظر دیگران

نظر شما چیست؟

کتاب انسان در جست و جوی معنا نوشته ویکتور فرانکل، روانپزشک اتریشی پدیدآورنده ی معنا درمانی است. او در کتاب انسان در جستجوی معنا، خاطراتش از زندگی در اردوگاه های کار اجباری آشویتس را نوشته است.

معرفی کتاب انسان در جست و جوی معنا

انسان در جستجوی معنا، کتابی است که بر پایه ی تجربیات فاجعه بار ویکتور فرانکل در اردوگاه های کار اجباری آشویتس نوشته شده است. ویکتور فرانکل در این دوران، پدر و مادر، همسر و برادرش را از دست داد. خواهر او تنها کسی بود که از این وضعیت نجات پیدا کرد. با وجود تمام سختی ها، رنجی که می کشیدند، گرسنگی، سرما، بی رحمی و خشونتی که در اطرافشان موج می زد، اما او باز هم زندگی را شایسته و ارجمند می دید.

در بخش دوم کتاب انسان در جستجوی معنا، او از خاطرات مراجعانش نوشته است. او با تجربیات گسترده ای که در زمینه ی کار و درمان بر اساس معنادرمانی به دست آورده است، متوجه این موضوع شد که برای هر فرد باید رسالت و وظیفه ای وجود داشته باشد که بخواهد عمرش را صرف آن کند.

فرانکل اگزیستانسیالیست بود. او واژه «هستی نژندی» را در مورد اختلال عاطفی ابداع کرد و اختلال عاطفی را حاصل عدم توانایی فرد در یافتن معنا برای زندگی می دانست. بنابراین با توجه به تمام تجربیات زیسته ی خودش و تمام آنچه که در مطبش آزموده بود، کتاب انسان در جستجوی معنا را نوشت.

بخشی از کتاب انسان در جستجوی معنا

جست وجوی انسان برای یافتن معنا، نیرویی بنیادی در زندگی اوست، نه توجیهی ثانویه از تمایلات غریزی او. این معنا از آن جهت خاص و منحصربه فرد است که تنها می تواند به وسیلهٔ او تحقق یابد و آنجاست که معناجویی او ارضا خواهد شد. عده ای از محققین ادعا می کنند که معانی و ارزش ها چیزی جز مکانیزم های دفاعی، واکنش معکوس به مشکلات، و والانگری نیستند. اما من هرگز به خاطر مکانیزم های دفاعی زندگی نمی کنم یا به خاطر واکنش های معکوس حاضر به مردن نیستم. انسان در هر شرایطی قادر به زندگی کردن و حتی مردن به خاطر آرمان ها و ارزش هایش است. 

سال ها پیش در فرانسه یک نظرسنجی عمومی برگزار شد. نتایج نشان داد ۸۹ درصد مردم موافق بودند که انسان به دلیلی برای زندگی کردن نیاز دارد. علاوه بر این ۶۱ درصد اذعان داشتند که چیزی یا شخصی در زندگی شان وجود داشته که حاضر بودند حتی برایش بمیرند. من هم همین نظرسنجی را در بیمارستانم در وین و در میان بیماران و کارکنان انجام دادم و نتیجه مشابه همان نتیجهٔ نظرسنجی در فرانسه شد. تفاوت تنها ۲ درصد بود.

یک تحقیق آماری دیگری به وسیلهٔ جامعه شناسان دانشگاه جان هاپکینگز۲۵ بین ۷۹۴۸ دانش آموز در ۴۸ دانشگاه انجام شد. گزارش ابتدایی تحقیق قسمتی از تحقیقی دوساله است که به وسیلهٔ سازمان ملی سلامت ذهنی انجام شده است. از آن دانش آموزان پرسیده شد که چه چیزی را در زندگی «خیلی مهم» می دانند. ۱۶ درصد آن ها گزینهٔ «درآمد بالا» را انتخاب کرده بودند و ۷۸ درصد هم گفته بودند اولین هدفشان «پیداکردن هدف و معنی در زندگی» است. البته مواردی هم وجود دارند که تمایل فرد به ارزش ها چیزی جز پوششی برای ناسازگاری های درونی و پنهان او نیست؛ که اگر هم چنین باشد، استثنائی در یک قانون است نه اینکه خودش یک قانون باشد.

خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا

در این خلاصه کتاب یاد خواهید گرفت:

چگونه معنای زندگی خود را بیابید.
چگونه اردوگاه های کار اجباری امید را از زندانیان می گرفتند.
چگونه برخی افراد می توانند در بدترین موقعیت ها شوخ طبع باشند.

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا بهترین ترجمه

این کتاب توسط آقای علی همتیان ترجمه شده است و نسخه الکترونیک آن در اختیار شماست و در صورتی که نرم افزار فراکتاب را نصب کنید می‌توانید نسخه الکترونیک را رایگان برای مدت حدود ده دقیقه مرور کنید و ترجمه آن را بررسی کنید.

خرید کتاب انسان در جستجوی معنا

نسخه الکترونیک این کتاب را در نرم افزار فراکتاب خریداری و دانلود نمایید.

مشخصات کتاب انسان در جستجوی معنا در جدول زیر آورده شده است:

مشخصات
ناشر: شمشاد
نویسنده: ویکتور فرانکل
مترجم: علی همتیان
تعداد صفحه: 157
موضوع: خاطرات
قالب: الکترونیک

 

سال نشر :
1400
صفحات کتاب :
157
کنگره :
‏‫‬‭D810‬
دیویی :
813/54
کتابشناسی ملی :
6095237
شابک :
9786008392262

کتاب های مشابه انسان در جستجوی معنا