نظر شما چیست؟

معرفی کتاب مهربان ترین

 کتاب مهربان ترین، قصه زندگی امام رضا علیه السلام را بیان می کند. در کتاب مهربان ترین، داستان هایی کوتاه از زندگی امام رضا علیه السلام از زبان افراد مختلف بیان شده است. این داستان ها در قالب هفده روایت بیان شده و با متنی شیوا و دلنشین، نوجوانان را با زوایای پیدا و پنهان زندگی امام رضا علیه السلام آشناتر می سازد. کتاب مهربان ترین با سخنانی زیبا از امام مهربانی ها؛ علی بن موسی الرضا علیه السلام به پایان می رسد.

گزیده ای از کتاب مهربان ترین

من (مرو) برایتان بگویم که ...من شهری بسیار دورتر از مدینه ام و میزبان آفتاب هشتم از منظومۀ آل محمد صلی الله علیه و آله برایم خبر آوردند که امام رضا علیه السلام سوار بر کجاوۀ غربت، رهسپار دیار مرو، یعنی من است. علی بن موسی علیه السلام هم او که غریب الغربای خراسان بزرگ؛ اما مهمانِ مهمان نوازان ایرانی است. من آن روزها شهری بودم چشم انتظار و دلشیفتۀ امامِ غریبان. حال بشنوید قصۀ سفر او به دیارم را که برای مردم خراسان، برکت و نور آورد و خاکم به غبار پاک ردّ پایش متبّرک شد....


صفحات کتاب :
84
کنگره :
BP47/35‏‫‭/م77م9 1396
دیویی :
[ج]297/957‬‬
کتابشناسی ملی :
4710240
شابک :
978-964-02-2747-3
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه مهربان ترین