خرید و دانلود کتاب گفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی

خوانش منتقدانه متون کلاسیک جامعه شناسی

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,100
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب گفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی

کتاب گفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی به خوانش منتقدانه متون کلاسیک جامعه شناسی می پردازد. این کتاب حاصل سلسله جلسات دهه هفتاد "دکتر حسن رحیم پور ازغدی" می باشد که در قالب گفتگوی انتقادی و مباحثه به نقد و ساختار شکنی در متون کلاسیک علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی می پردازد. کتاب گفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی از 92 عنوان مختلف در زمینه جامعه شناسی تشکیل شده است.

گزیده کتاب گفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی


این پرسش که«چه کنیم و چرا؟» و «چه نکنیم و چرا؟» در واقع ،سوال از ارزش «اعمال» و معنای «رفتار بشری» است و این گونه پرسش ها، پاسخ تجربی محض و یا پاسخ غریزی ندارد، این گونه پاسخ ها کافی و فلسفی نیستند و سردرگمی آورده اند. چه چیزی منطقا به رفتار فردی و اجتماعی ما، معنا و ارزش می دهد؟ آنچه «ارزش نهایی» و «هدف اصلی و کلی» است. ازجمله در اینجاست که طرح باورهای بنیادی به منزله پایه های علوم اجتماعی، ضرورت پیدا می کند.

صفحات کتاب :
144
کنگره :
‏‫‬‭H85‏‫‬‭/ر3گ7 1393
دیویی :
‫‬‭300
کتابشناسی ملی :
3479265
شابک :
‏‫‭978-964-531-614-1‬‬
سال نشر :
‏‫1393

کتاب های مشابه گفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی

با موفقیت اضافه شد
0