امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000
نظر شما چیست؟

گزیده کتاب داستان راز تابلوی غول اعظم

در این میان پسر دانایی بنام فرهوش در جست و جوی مهردخت به دره ای رسید؛ که در آن دره پیردانایی زندگی می کرد؛ اما ورودی های دره توسط نیروهای پنهانی محافظت می شد؛ و هر کسی اجازه ورود نداشت. پسر جوان چندبار تلاش کرد تا وارد دره شود اما هربار؛ نیرویی مانع ورود وی می شد. فرهوش این بار سعی کرد تمرکز بیشتری کند و ذهن خود را از هر فکری آزاد کند و به گذشته و به آینده نیاندیشد و فقط به روی هدف خود، تمرکز کند.


صفحات کتاب :
9
دیویی :
دا‬398/2‬
کتابشناسی ملی :
7604231
شابک :
978-622-292-091-3‬
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه داستان راز تابلوی غول اعظم

با موفقیت اضافه شد
0