نظر شما چیست؟

معرفی کتاب فضیلت های ناچیز

کتاب فضیلت های ناچیز دارای 11 داستان کوتاه است. این داستان ها به ترتیب شامل: زمستان در ابروتزو، کفش های پاره، تصویر یک دوست، درود و دریغ برای انگلستان، خانه ی وُلپه، او و من، فرزند انسان، حرفه ی من، سکوت، روابط انسانی، فضیلت های ناچیز، می شود.

بسیاری از داستان های این مجموعه را به تسامح می شود داستان نامید. گینزبورگ در واقع دست به خطابه زده و تجربه ی خود از زندگی را با اول شخص روایت می کند. در داستان «روابط انسانی» که بی شک بهترین داستان او در این مجموعه است به مانند بازگویی خاطرات و تجربیات یک زن سالخورده دست به تعریف می زند و یا در داستان «فضیلت های ناچیز» به مانند یک روان شناسْ تربیت کودک را مورد مداقه قرار می دهد. این دید در داستان های دیگر این مجموعه نیز تکرار شده است.

کتاب فضیلت های ناچیز، سرشار از موضوعات انسانی پنهانی است که هر کدام از ما با خواندن آن ها به درستی اش اذعان می کنیم. ترجمه ی بسیار خوب محسن ابراهیم جذابیت کتاب را چندین برابر کرده به طوری که نثر خود گینزبورگ و ترجمه ی ایشان، خواننده را به دنبال خود می کشاند.

گزیده کتاب فضیلت های ناچیز

می گفت نمی تواند دوستانی را که دور هستند دوست بدارد. نمی خواست از دوری شان رنج ببرد و آنان را فورا از ذهنش بیرون می داد. موسیقی بسیار نزدیک به دنیای من بود و دنیای من، چه کسی می داند چرا آن را نپذیرفت. کسی که یک بار رنج کشیده است، تجربه درد را هرگز فراموش نمی کند. کسی که ویرانی خانه ها را دیده است به وضوح کامل می داند که گلدان های گل، تابلوها و دیوارهای سپید، اشیایی ناپایدارند. خوب می داند خانه از چه چیز ساخته شده است. یک خانه از آجر و گچ ساخته شده است و می تواند فرو ریزد. یک خانه خیلی محکم نیست.

ما ساکت بوده ایم، به خاطر اعتراض و از سر خشم. ساکت بوده ایم تا به والدینمان بفهمانیم که کلمات سنگین آنان دیگر به درد ما نمی خورد. ما کلمات دیگری در کیسه داشتیم. ساکت بودیم، لبریز از اعتماد به کلمات تازهٔ خودمان. آن کلمات تازه مان را می بایست خرج کسانی می کردیم که آن ها را می فهمیدند. از سکوت مان سرشار بودیم. اکنون از آن شرمساریم و اندوهگین و کم ارزشی آن را می فهمیم.

بیشتر
صفحات کتاب :
120
کنگره :
PZ3‏‫‭/‮گ‬895ف6 1384
دیویی :
853/912
کتابشناسی ملی :
1‎0‎9‎9‎0‎5‎9
شابک :
9647100175
سال نشر :
1384

کتاب های مشابه فضیلت های ناچیز

با موفقیت اضافه شد
0