نظر شما چیست؟

معرفی کتاب همه مرا دوست دارند، چون من امانت دارم

کتاب «همه مرا دوست دارند، چون من امانت‌دارم» نوشته آقایان امیرحسین عسکری طباطبایی و عباس صابریان است. این کتاب با زبانی کودکانه رسم امانت‌ داری اسلامی را به کودکان آموزش می‌دهد. این کتاب شامل قصه، شعر، کمیک استریپ، بازی و سرگرمی است.

گزیده کتاب همه مرا دوست دارند، چون من امانت دارم 

دو سه ماه پیش یکی از دوستانم کتابی از من امانت گرفت. او می دانست که من از کتاب هایم به خوبی مراقبت می کنم، ولی باز هم من سفارش های لازم را در مورد مواظبت از کتاب به او گفتم. نمی دانم چرا دلم شور میزد. چند روزی که کتاب در دست او بود، نگران بودم که نکند اتفاقی بیفتد تا آنکه کتاب را آورد...

کتابشناسی ملی :
5495452
شابک :
9786005637922
سال نشر :
1398
صفحات کتاب :
24
دیویی :
دا‬028/5ع627ه‍

کتاب های مشابه همه مرا دوست دارند چون من امانتدارم