خرید و دانلود کتاب نگاه خیره

تحلیلی پسا استعماری بر نگرش های شرق شناسانه به سینمای ایران

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب نگاه خیره

در کتاب نگاه خیره، عباس طاهری طبعا او نمی خواهد پرسش تحقیق خود را صرفا با اتکا به برخی شعارها و تئوری توطئه پاسخ دهد. منابع نظری موجود در زمینه مطالعات پسا استعماری، خصوصا شرق شناسی (ادوارد سعید) را خیلی خوب مطالعه کرده و براساس آن به یک چارچوب نظری برای تحلیل فیلم ها رسیده که متشکل از ۹ شاخص مختلف مضمونی و فرمی می باشد.

آن گاه 10 فیلم از سینمای ایران که طی پنج دهه در جشنواره های مختلف جهانی برنده جوایز شده بودند را به عنوان نمونه مطالعاتی برگزید و به تحلیل آن ها بر اساس چارچوب نظری تعیین شده پرداخت.

گزیده کتاب نگاه خیره

این کتاب در مسیر کسب شناخت بهتر موقعیت سینمای ایران در نگاه مخاطب بین المللی (اروپامحور) سعی دارد تا جای خالی بررسی و تحلیلی دقیق را در سینمای ایران پر کند و به بررسی نگرش شرق شناسانه به این سینما در مجامع هنری غرب بپردازد.

این کتاب تلاش می کند تا تعادل کافی را بین ریشه های نظری و تحلیل عملی رعایت کند. مبانی نظری به تعیین معیارهای تحلیل آثار کمک می کنند تا این تحقیق از یک تحقیق نظری به همراه مثال هایی محدود فاصله بگیرد و به تحلیلی کاربردی از سینمای ایران از منظر شرق شناسی در قالب مطالعات پسا استعماری بی انجامد.

صفحات کتاب :
274
کنگره :
PN1993/5‭‬
دیویی :
791/430955
کتابشناسی ملی :
7383277
شابک :
978-964-12-1799-2
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه نگاه خیره

با موفقیت اضافه شد
0