کتاب نگاهی به کتاب مقدس بهائیان pdf

چهل یادداشت در مورد کتاب اقدس بهاءالله

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب نگاهی به کتاب مقدس بهائیان

کتاب نگاهی به کتاب مقدس بهائیان اثر دکتر عبدالحسین فخاری شامل چهل یادداشت درباره کتاب مقدس بهائیان است. هدف از نگارش این کتاب، آشنایی اجمالی با آموزه‌های بهائی در مهمترین کتاب آنها یعنی کتاب اقدس است که مطابق مدعای بهائیان، آیینی جهانی است و کمینه هزار سال قرار است راهنمای زندگی متناسب با جامعه معنوی و اجتماعی بر اهل زمین و آسمان باشد.

نویسنده قصد بررسی تطبیقی احکام این کتاب با احکام ادیان ابراهیمی را به طور کامل نداشته تا وارد این بحث کلامی شود. درمورد احکام در هر دیانتی ممکن است تحلیل‌هایی باشد زیرا این بحث موکول به اثبات این آیین به عنوان یک دیانت الهی است که خواننده باید از مدعیان این آیین مطالبه حقانیت نماید. اما از آنجاکه ادعا شده احکام کتاب نگاهی به کتاب مقدس بهائیان متناسب با شرایط جهانی و مقتضیات زمانه است می‌تواند برای خواننده نشان دهد که این آموزه‌ها متناسب با قرن بیست ویکم و شرایط بین‌المللی حاضر هست یا نه؛ ضمن آنکه طبق ادعای بهائیان قرار است کتاب اقدس تا هزار سال، ناسخ دیگری برایش نیاید. معرفی کتاب اقدس و مفاهیم آن را می‌توانید در این پژوهش بخوانید.

گزیده کتاب نگاهی به کتاب مقدس بهائیان

در نظام تشریعی اقدس، جزای مجرمی که خانه ای را عمداً آتش بزند، سوزاندن خود اوست. تصور آدم سوزی در قرن بیست و یکم به عنوان یک حکم قضایی و در پوشش یک کتاب دینی، بسیار بحث انگیز است. به خصوص ازسوی آیینی که مدعی است من پیام آور محبت هستم و با عداوت میانه ای ندارم و حتی میگوید گرگان خونخوار را هم ملجأ و پناه شوید و محبت کنید و مشک ختن به مشامشان برسانید و همه احکام قصاص را میگوید منسوخ داشتیم و دستور به محبت و رأفت دادیم یکباره خشن ترین حکم را درباره خطاکاران صادر نماید، آن هم سوزاندن. سپس خود شارع گویی متوجه ابعاد خشونت آمیز این حکم شده و یک درجه تخفیف داده است و بیان داشته که اگر او را حبس ابد کنید نیز مانعی ندارد!.

وقتی مردم صحنه های فیلم آتش زدن یک خلبان اردنی را در یک قفس توسط داعش مشاهده کردند، آن فیلم آنقدر دهشت انگیز بود که نمی توانستند تمام صحنه ها را دنبال کنند و ناله ها و فریادهای آن فرد را در حال سوختن و زجر کشیدن ببینند و بشنوند. درمورد داعش، همه دانستند داعش نه ربطی به دین دارد و نه دستوراتش را از دین می گیرد، بلکه گروهی ساخته و پرداخته ابرقدرت ها و حکومت های فاسد برای سلطه بر کشورهای اسلامی و غارت ذخائر مادی و نفتی آن هاست؛ اما اکنون این حکم سوزاندن، نه از سوی داعش بلکه ازسوی یک آیین و از سوی یک مدعی پیامبری است، آن هم آیینی با ادعای وحدت عالم انسانی و صلح جهانی و به عنوان یک حکم الاهی برای مجازات مجرمی که مرتکب جرم آتش زدن یک خانه شده است، ارائه می گردد.

صفحات کتاب :
128
کنگره :
BP362‬‬
دیویی :
‏‫‭297/93822‬‬
کتابشناسی ملی :
6105618
شابک :
978-622-663520-2
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه نگاهی به کتاب مقدس بهائیان