کتاب زندگی با تاریخ pdf

سیری در تاریخ و فلسفه تاریخ

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب زندگی با تاریخ

کتاب زندگی با تاریخ توسط دکتر عبدالحسین فخاری نوشته شده و در انتشارات حلال به چاپ رسیده است. "تاریخ" کیست که می شود با او مصاحبه کرد و یا به کلاس درسش رفت یا از فلسفه تاریخ یا جبر تاریخی سخن گفت یا کسانی را به رباله دان آن فرستاد؟!

کتاب زندگی با تاریخ، نظرات نظریه پردازان مهم تاریخ را از دوران باستان تا زمان ما در منظر شما قرار می دهد و پرده را از واقعیت تاریخ، کنار می زند. در موضوع تاریخ، کتاب های زیادی خوانده اید یا می خوانید؛  انگیزه شما هر چه باشد چه از روی کنجکاوی در زندگی گذشتگان  یا یافتن فلسفه ای برای آن در هر صورت می خواهید از تاریخ برای زندگی امروز و فردای خود و همنوعان، توشه ای برگیرید و گذشته را چراغ آینده خود سازید. کتاب های تاریخی از هر نوع آن در زمره کتاب های پرطرفدار است. نویسندگان و پژوهشگران نیز از زمان های دور تا کنون، تالش کرده اند علاوه بر پرداختن به وقایع تاریخی، برای آن قانونمندی و فلسفه ای ارائه دهند.

کاوش در آراء آنان از زمان‌های گذشته تا عصر ما، موضوع جالب  کتاب زندگی با تاریخ است. نویسنده در کتاب زندگی با تاریخ  تلاش کرده‌ است به زبان ساده، آراء آنان را مطرح کند و در بعضی قسمت‌ها به نقد آن ها بپردازد و در قسمت‌های دیگر، قضاوت را به عهده شما خوانندگان عزیز بگذارد.

گزیده کتاب زندگی با تاریخ

سیری در تاریخ و فلسفه تاریخ آیا یک قانونمندی بر تاریخ حاکم است که حرکت‌ها و تحولات تاریخی را مدیریت می‌کند و آن را به جلو می‌راند؟ آیا تاریخ، خود موجود زنده‌ای است که می‌توان نزد او رفت و از فلسفه و حکمت کارهایش از او سؤال کرد؟ آیا کسی که تاریخ را مدیریت می‌کند برای آن اهداف و غایاتی تعیین نموده که می‌توان از آن به فلسفه تاریخ تعبیر کرد؟ قدر مسلم آن است که بدون پاسخ به این سوالات، نمی‌توان از فلسفه تاریخ سخن گفت همچنانکه بدون باور به خدا نمی‌توان از فلسفه خلقت جهان سؤال نمود! اگر جهان به تصادف پدید آمده است، چگونه می‌تواند فلسفه‌ای داشته باشد و یک قانونمندی بر آن حا کم باشد؟

این نکته‌ای است که می‌توان از همه کسانی که بدون باور به خدا، می‌خواهند فلسفه خلقت، فلسفه تار یخ یا فلسفه‌های مضاف دیگر را فهم و کشف کنند، پرسید که جهان و تار یخ را موجود زنده تصادفی و خود آفرین می‌انگارند که کارهایش دارای فلسفه و قانون است و برای خود اهداف و برنامه و سیر و غایاتی دارد و می‌توان فلسفه کارهایش را فهمید و تحلیل نمود؟! کسانی که به فلسفه تاریخ اندیشیده‌اند، این سوالات را در برابر خود دیده‌اند: آیا تاریخ صرفا روایت حوادث گذشته است؟

صفحات کتاب :
153
کنگره :
D16/8
دیویی :
901
کتابشناسی ملی :
8404109
شابک :
9786229790748
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه زندگی با تاریخ