کتاب سی کارآفرین - جلد 1 pdf رایگان

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
فکر انتشار کتابی محتوی تجربیات کارآفرینان فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف در سال 84 شکل گرفت. پس از رایزنی با انجمن فارغ التحصیلان و کمیته های تخصصی دانشکده ها برای معرفی افراد مناسب به منظور مصاحبه، تعداد بیش از 50 نفر برگزیده شدند که در این انتخاب، تلاش شده بود تا افرادی از صنایع و تخصصهای «متنوع» گزینش شوند و نه الزاماً برترین کارآفرینها به ترتیب اولویت. مصاحبه با 40 نفر از این افراد در طول سال 85 صورت پذیرفت و تا پایان سال 86 متن پیاده سازی شده مصاحبه ها به تأیید نهایی این افراد رسید.
به دلیل کمبود بودجه و عدم همکاری از سوی افراد کارآفرین مصاحبه شده در تأمین مالی لازم، کار چاپ کتاب تا سال 87 مسکوت ماند. سرانجام با اختصاص بودجه لازم برای چاپ کتاب، مصاحبه سی نفر از این افراد پس از اصلاح دوباره به دست خود مصاحبه شوندگان و تأیید نهایی 30 نفر از ایشان در روز 27 اسفند 87 در قالب نخستین کتاب به زیور طبع آراسته شد.
مصاحبه آقای مهندس یحیایی
مصاحبه آقای مهندس وزیری‌بزرگ
مصاحبه آقای مهندس نقیب
مصاحبه آقای دکتر نایبی
مصاحبه آقای دکتر منطقی
مصاحبه آقای مهندس مقصودی...

کتاب های مشابه سی کارآفرین - جلد 1