کتاب قصه های شیرین اهل بیت (ع) (چاپی و pdf)

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,000
خرید
70,000
15%
59,500
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب قصه های شیرین اهل بیت (ع)

کتاب قصه های شیرین اهل بیت (ع) شامل 30 داستان از منابع اصیل شیعی است که به جهت آشنایی نوجوانان و جوانان با اهل بیت نگاشته شده است. نویسنده کتاب کوشیده است در کنار رعایت اصل امانت داری، با داستان پردازی مختصر و قلمی روان اثری جذاب خلق کند. در کنار هنرمندی محسن نعما، نگارگر زبردست نیز با تصاویر بدیع بر زیبایی کتاب افزوده است.

گزیده کتاب قصه های شیرین اهل بیت (ع)

آفتاب تازه بیرون آمده بود. امام علی(ع) داشت از میان بازار کوفه می گذشت. مردم در رفت و آمد بودند. امام علی(ع) به راه خود ادامه می‌داد تا به وسط بازار رسید. یکدفعه چشمش خورد به مردی مسیحی که داشت یک زره را می‌فروخت. امام علی به آن زره نگاه آن را دیده. امام کرد. زره به نظرش آشنا آمد. احساس کرد قبا علی(ع) به طرف مرد مسیحی رفت، به او سام کرد. بعد خیره شد به آن زره، کمی فکر کرد، یکدفعه یادش آمد این زره، همان زرهی بود که او مدتی پیش آن را گم کرده بود.

صفحات کتاب :
132
کنگره :
‏‫PIR8362‭‬‭ /ع715‏‫‬‮‭‏‫‬‮‭ق6 1398
دیویی :
‏‫‬‮‭[ج]8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
5539551
شابک :
978-964-202-189-5
سال نشر :
1398

کتاب های مشابه قصه های شیرین اهل بیت (ع)