امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,100
نظر شما چیست؟

زمین لرزه و پی آمدهای آن 

 کتاب حاضر اثری از محمدرضا سردار شیبانی می باشد که توسط انتشارات آرسس منتشر شده است. نوشتن این کتاب تلاشی برای آشنایی عمومی با زمین لرزه، ویژگی ها و پی آمدهای ناشی از آن است. با شناخت دقیق تر این پدیده، درس گرفتن از اشتباهات گذشته ، استفاده از تجربه های مفید دیگران و تلاشی سخت و پایدار، می توان راه برخورد درست با زمین لرزه را یافت. تجربه زمین لرزه در دیگر کشورها نشان می دهد که آگاهی و آمادگی عمومی، نقش مهمی در کاهش خطرهای زلزله دارد . شاید در زمانی نه چندان دور به این باور برسیم که در کنار زلزله نیز می توان با آسودگی زندگی کرد. 

 در بخشی از این کتاب می خوانیم: 

 "آتش سوزی بیشتر از لوله ها و مخازن سوخت و یا خطوط انتقال برق و نیروگاه ها شروع می شود و قطع آب ناشی از شکسته شدن لوله ها نیز مقابله با آن را دشوارتر می سازد. با قرار دادن دریچه های متعدد در مسیر لوله های سوخت و آب می توان جریان سوخت را در محل های آسیب دیده قطع کرد یا از افت فشار در لوله های شکسته آب جلوگیری کرد و سریع تر آن ها را ترمیم نمود."

صفحات کتاب :
209

کتاب های مشابه زمین لرزه و پی آمد های آن