کتاب درسهایی از قرآن: دوری از افراط و تفریط در تربیت فرزندان

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
اعتدال خوب است، می‌خواهیم انتقاد کنیم، تند انتقاد می‌کنیم. محبت باید میزان باشد. افراط نه، تفریط نه. حدیثی داریم پیغمبر فرمود: من از پدر و مادران دوره‌ی آخرالزمان نگران هستم. گفتند: پدر و مادرها بد هستند؟ گفت: خوب هستند، بچه‌شان را لوس بار می‌آورند. بچه‌شان را لوس بار می‌آورند. هرچه بچه می‌خواهد لازم نیست شما تهیه کنی. محبت به بچه باید حکیمانه و معتدل باشد. بعضی‌ها هم بی‌اعتنایی بی‌جا می‌کنند(برگرفته از درسهایی از قرآن در تاریخ 925/4/26)...
صفحات کتاب :
11

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن: دوری از افراط و تفریط در تربیت فرزندان