امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
قبله در آیین یکتاپرستی،جایگاهی ویژه دارد ودر کنارنماز ،همان فریضه ای است که ستون دین نامیده شده است، قبله هویت بخش این فریضه است.آگاهی ازچند و چون قبله، برای هر عبادت کننده ای به همان اندازه اعتباردارد که عابد باید بداند چرا عبادت می کند. درست است که بنا به گفته قرآن :بقره آیه 115"لله المشرق و المغرب" همه جهات از مشرق و مغرب از آن خداست اما چرا به جهاتی خاص ، با تواضع ایستادن و عبادت کردن پایه دین را محکم می سازد مطلبی دیگر است.واگرچه این آیه وسعت ظهور و حضور را می رساند ولیکن به سوی جهتی خاص نمازخواندن از آداب عبادت است که تخطی از آن ابطال نماز را سبب می شود...
صفحات کتاب :
50

کتاب های مشابه قبله در آئین یکتاپرستی