امتیاز
5 / 4.9
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
هدف چیست ؟
دستیابی به پول؟ موقعیت اجتماعی؟ محبوبیت؟ آرامش درونی؟
هدف هر چه باشد فاصله شما با موفقیت تنها سیزده گام است. در این کتاب کوتاه ترین راه برای دستیابی به موفقیت در زندگی به شما نشان داده می شود، در حقیقت فلسفه اثبات شده ای برای رسیدن به هدف تقدیمتان می گردد. در این کتاب با قوانین شگفت آور موفقیت آشنا شده و اصول حیرت انگیز موفقیت را مطالعه خواهید نمود.
در نظر داشته باشید که این کتاب برای پر کردن اوقات فراغت نگاشته نشده چرا که برای درک کامل بعضی نکات آن مدت زیادی تعمق و تفکر نیاز است. همچنین باید بدانید این کتاب افسانه نیست، بلکه عصاره تجربیات موفق صدها انسان برجسته و موفق دنیا می باشد.
برای اینکه از این کتاب استفاده بیشتری ببرید، توصیه می کنم هر شب فقط یک فصل آنرا بخوانید. زیر جملاتی که بیشتر تحت تاثیرتان قرار می دهد خط کشیده و پس از اتمام هر فصل آنها را مرور کنید.
به این نکته هم توجه داشته باشید که یک جوینده موفق تنها به مطالعه اکتفا نکرده بلکه مطالب کتاب را برای همیشه به ذهن و حافظه خود می سپارد.
صفحات کتاب :
193

کتاب های مشابه موفق بیندیشید و ثروتمند شوید