امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
26,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب مبانی آموزشی عمومی ایمنی و آتش نشانی

کتاب مبانی آموزشی عمومی ایمنی و آتش نشانی اثر وحید فروغی، آذین یوسف عصر و الناز یوسف عصر توسط انتشارات متخصصان منتشر شده است.

کتاب مبانی آموزشی عمومی ایمنی و آتش نشانی با هدف ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ ایمنی شهروندان و نیز بهره برداری مربیان آموزشی ایمنی و آتش نشانی تدوین شده است. امید که بتواند تأثیری گرچه مختصر در ارتقای دانش عمومی شهروندان داشته باشد.

بخشی از متن کتاب مبانی آموزشی عمومی ایمنی و آتش نشانی

آمادگی کامل برای آموزش بلافاصله مشخص می شود و اعتبار مربی را افزایش می دهد و بدین ترتیب مخاطبان را تحت تأثیر قرار داده و آن ها را آماده پذیرش صحبت های شما می کند؛ بنابراین وجود برنامه ریزی و هدف گیری، ضروری و اجتناب ناپذیر است. قسمت زمان را مدنظر داشته باشید و کلاس را طوری پیش ببرید که مطالب مدنظر را در زمان مقرر عنوان کنید.

صفحات کتاب :
218
کنگره :
TH۹۳۱۰/۵‬
دیویی :
۶۲۸/۹۲۵‬
کتابشناسی ملی :
8421142
شابک :
978-622-292-354-9‬‬‬‬
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه مبانی آموزشی عمومی ایمنی و آتش نشانی