امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 29,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب شهادت نامه حسین (ع) و شهیدان کربلا

کتاب شهادت نامه حسین (ع) و شهیدان کربلا اثر محمدهادی زاهدی توسط انتشارات به نشر منتشر شده است.

حوادث در کتاب شهادت نامه حسین (ع) و شهیدان کربلا، بر اساس همان روایت مرحوم صدوق در امالی است که با استفاده از منابع هم عصر تکمیل شده و به برخی از شبهات که فراوانی و تکرار بیشتری دارند، نیز پاسخ داده شده است.

بخشی از متن کتاب شهادت نامه حسین (ع) و شهیدان کربلا

وقتی نامۀ مروان به معاویه رسید، با خود گفت که سرمنشأ و علت اصلی این مخالفت ها، خود مروان است. بنابراین، او را از استانداری مدینه برکنار و سعیدبن عاص را به جای او منصوب کرد. مروان از این برخورد معاویه شدیداً ناراحت و با عده ای از بن یامیه راهی شام شد تا با معاویه دیدار و اعتراض خود را به او اعلام کند.

وقتی مروان و همراهانشان به درِ قصر معاویه رسیدند، محافظان قصر جلوی آن ها را گرفتند و گفتند: همۀ شما نمی توانید وارد قصر شوید. چند نفرتان بروید و با معاویه دیدار کنید، اما آن ها با توسل به زور وارد قصر شدند. مروان تا نزدیکی تخت معاویه جلو رفت و در مقابل او ایستاد. مروان در آنجا سخنرانی مفصلی کرد که شرح آن در الامامة و السیاسة آمده است.

او در این سخنرانی که لحنی تند داشت، معاویه را مخاطب قرار داده و نسبت به تصمیم معاویه به شدت اعتراض کرده است. معاویه از سخنان مروان به شدت عصبانی شده بود، اما خودش را نگهداشت و برای او حقوقی تعیین کرد که ابتدای هر ماه به او پرداخت می شد و مبلغ آن، هزار سکۀ طلا بود و برای همراهان او نیز نفری صد سکه به عنوان حقوق ثابت تعیین کرد.

سال نشر :
1400
صفحات کتاب :
230
کنگره :
BP۴۱/۵
دیویی :
۲۹۷/۹۵۳۴
کتابشناسی ملی :
8452094
شابک :
978-964-02-3390-0‬‬

کتاب های مشابه شهادت نامه حسین (ع) و شهیدان کربلا