نظر شما چیست؟

معرفی کتاب دلم می خواد تند راه برم

کتاب دلم می خواد تند راه برم از سری کتاب های سلام خدای مهربون کاری از شاعر خوب کشورمون ناصر کشاورز است.
این کتاب با اشعار زیبا برای گروه سنی کودکان، تفکر در آفریده های خدا و نعمت های او را آموزش می دهد. اشعار با نقاشی های زیبای علی خدایی زینت گرفته است.

بخشی از متن کتاب دلم می خواد تند راه برم

سلام خدای مهربون

من گربه ام، میو میو

خیلی تشکر می کنم

به من دادی سیبیل و مو


من با سیبیلم می تونم

راهمو پیدا بکنم

اگرنه باید رو دیوار

این پا و اون پا بکنم


خب دیگه من گرسنمه

خداجونم باید برم

وقتی می گم میو میو

یعنی بازهم متشکرم

کتابشناسی ملی :
۶۰۶۴۴۲۰
شابک :
9789640227657
سال نشر :
1398
صفحات کتاب :
23
دیویی :
‏‫‬‭۵۹۱

کتاب های مشابه دلم می خواد تند راه برم