امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود هرکی بنده خداست بگه یا خدا . و اما راویان اخبار ناقلان آثار طوطی های شکر شکن شیرین گفتار خوشه چینان خرمن سخندانی وصرافان سر بازار معانی این طور حکایت و روایت کردند که . در زمانهای قدیم و در گوشه از این سرزمین پهناور خدا پیرمرد هیزم شکنی زندگی می کرد . هیزم شکن در یک کلبه کوچیک روستایی همراه زنش روزگار می گذروند و حسابی هم تنگدست فقیر و بی چیز بود . ..
صفحات کتاب :
9

کتاب های مشابه هیزم شکن و درخت بلوط