کتاب درسهایی از قرآن : باید ها و نباید ها ،در تولید و توزیع کالا

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
در این جلسه می‌خواهیم بک جملاتی بگوییم به تولید کنندگان و توزیع کنندگان. کشاورزان، کارخانه‌دارها، کارگرها، همه اینهایی که اهل یک حرفه هستند و تولید می‌کنند. نجّار هستند، بنّا هستند، ساختمان تولید می‌کنند. حتی علم تولید می‌کنند، تحقیق می‌کنند. کسانی که یک چیزی را که نبوده بود می‌کنند. ساختمان نبود، بود شد. این در و پنجره نبود، بود شد. این فرش نبود، فرش را تولید کردیم. گندم نبود، میوه نبود، جملاتی برای تولیدکنندگان که میلیون‌ها آدم هستند و جملاتی هم برای توزیع کنندگان. توزیع کنندگان، گمرک‌ها، کامیون‌ها، کشتی‌ها، بازارها، خیابان‌ها، پاساژ‌ها، تمام اینهایی که اجناس تولید شده را بین مردم پخش می‌کنند...(برگرفته از درسهایی از قرآن پخش شده در تاریخ 92/02/26)
صفحات کتاب :
10

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن : باید ها و نباید ها ،در تولید و توزیع کالا