امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,550
نظر شما چیست؟
معرفی اصول نظری، مراحل، راهبردها، و تکنیک های روان درمانی بین فردی برای درمان افسردگی.
کاربرد روش روان درمانی بین فردی برای اختلال افسرده خویی و افسردگی اساسی راجعه
ارائه نمونه های بالینی مشروح و مفصل درباره نحوه اجرای روان درمانی بین فردی.
مطالعة این کتاب به دانشجویان رشته روان شناسی، رزیدنت های روان پزشکی، و کلیه علاقمندان به حوزه روان شناسی و روان درمانی توصیه می شود.
صفحات کتاب :
200

کتاب های مشابه راهنمای جامع روان درمانی بین فردی برای افسردگی