نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب شامل پیامکهای مختلف برای مناسبتهای مختلف می باشد. که می توان در هر مناسبت بخصوص از آنها استفاده کرد.
کتابشناسی ملی :
1981959
شابک :
978-964-94995-6-7
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
115
کنگره :
‫‬‭‭PN6147‫‭/م8د9 1389‬
دیویی :
‫‬‭‭808/87

کتاب های مشابه دنیای پیامک