نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ملکه شرور که به زیبایی دخترخوانده خود سفیدبرفی حسادت می‌کند، نقشه‌ای می‌کشد تا برای همیشه از شر او خلاص شود. در فرار سفیدبرفی به جنگل و ملاقاتش با هفت کوتوله دوست‌داشتنی همراه شوید. اما کمک‌های آنها نیز نمی‌تواند او را از ملکه شرور نجات دهد
صفحات کتاب :
34
دیویی :
‫‭‮دا‬398/2‫‬‭س589 1390
کتابشناسی ملی :
625713
شابک :
964-6003-19-2

کتاب های مشابه سفید برفی