امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
50,700
نظر شما چیست؟
«آخرین مجلس مشروطه» در واقع به مذاکرات آخرین دوره مجلس مشورطه در دوره پهلوی یعنی دوره بیست و چهارم مجلس در سال 56 درباره انقلاب اسلامی می پردازد.این کتاب بیشتر به مذاکرات مجلس درباره حوادث انقلاب و نقشی که مجلس در این حوادث و رخدادهای سیاسی در سال های 56 و 57 داشته به صورت تحلیل و تشریح پرداخته است.

صفحات کتاب :
413
کنگره :
‫‬‮‭JQ1787‫‬‮‭/خ9آ3 1390
دیویی :
‫‬‮‭328/55
کتابشناسی ملی :
2325374
شابک :
978-600-175-156-1
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1848-2

کتاب های مشابه آخرین مجلس مشروطه