کتاب درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 7

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
حالا یک گناه کوچولو چه می کند در این هستی؟ این گناه ما بگذار حالا ما جوان هستیم، این گناه کوچولو چه می کند؟ شما سوار هواپیما شدی یا نه؟ تا سوار هواپیما می شوی می گویند: آقایان موبایل هایشان را خاموش کنند، تلفن همراه خاموش! آقا حالا این تلفن همراه، چه کار دارد به یک هواپیمای گنده! بابا همین تلفن کوچولو، موج می اندازد روی موج هواپیما، ممکن است خیلی از محاسبات به هم بخورد. کیلویی که نیست. متری که نیست، اثری است. گاهی یک لبخند یک نفر را منحرف می کند. یک تلفن یک خانواده را به هم می ریزد. گاهی یک شوخی زندگی را به هم می زند. می گوید: آقای قرائتی ایشان کیه؟ می گویم: ایشان همسر بنده! می گوید: همسر چندم؟ یک مرتبه دل زن ما فرو می ریزد. هیچی زندگی ما را بر هم می زند. یک شوخی بی جا!

بخشی از نامه سوزمندانه و در خور تأمل حجت الاسلام والمسلمین قرائتی:
آیا می دانید بعضی ها نمی توانند قرآن بخوانند؟
بعضی به غلط می خوانند.
بعضی که می توانند درست بخوانند نمی خوانند.
و بعضی که می خوانند تدبر نمی کنند.
و بعضی به آن عمل نمی کنند.
و بعضی قرآن را محور کار خود نمی دانند و در درسها و سخنرانی ها و نوشته به قرآن اولویت نمی دهند.
و بعضی قرآن را تنها برای مهریه عروس، بالای سر مسافر، سوگند یاد کردن، کتاب استخاره و امثال آن می خواهند!!!
نام و چهره ای که برای اکثر مردم ایران شناخته شده است" حجت اسلام والمسلمین قرائتی".روحانی که هوشمندانه از ابزار خنده برای نشر مفاهیم نورانی قرآن استفاده می کند. برنامه درسهائی از قرآن تلویزیون شاید تنها برنامه ای است که توانسته از اول انقلاب تا هم اکنون مخاطبان تلویزیون را به خود جذب کند. برنامه ای که در عمر 32 ساله خود همواره از نورانیت قرآن بهره گرفته است.

صفحات کتاب :
8

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 7