امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
الناز دخترک بسیار بازیگوشی بود
اما با این حال همه او را دوست داشتتند . تعطیلات به پایان رسیده بود.
یک روز صبح الناز در کلاس نشسته بود که صدای سمیرا و شادی را شنید
آن ها همکلاسی هایی بودند که در مورد رفتن به جزیره شقایق که نزدیک .....
صفحات کتاب :
5
دیویی :
‭‮دا‬300‬‭ب1134د 1392‬
کتابشناسی ملی :
3160122
شابک :
978-600-92394-7-4

کتاب های مشابه دختر بازیگوش

با موفقیت اضافه شد
0