امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
الناز دخترک بسیار بازیگوشی بود
اما با این حال همه او را دوست داشتتند . تعطیلات به پایان رسیده بود.
یک روز صبح الناز در کلاس نشسته بود که صدای سمیرا و شادی را شنید
آن ها همکلاسی هایی بودند که در مورد رفتن به جزیره شقایق که نزدیک .....
کتابشناسی ملی :
3160122
شابک :
978-600-92394-7-4
صفحات کتاب :
5
دیویی :
‭‮دا‬300‬‭ب1134د 1392‬

کتاب های مشابه دختر بازیگوش