کتاب درسهایی از قرآن : جایگاه مادر درخانواده

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
عنوان بحث ما این است: خانواده در قرآن. مادر بودن یک شغل است. اگر چند تا زن نزد هم نشستند، یکی گفت: من فلان مؤسسه کار می کنم. یکی گفت: من فلان اداره کار می کنم. زن خانه دار غصه نخورد. شغل او اگر تربیت بچه باشد، تربیت بچه از همه شغل ها مهمتر است. چون همه روی جمادات کار می کنند. مثلاً خانم مهندس چه می کند؟ روی جماد کار می کند، در کارخانه ی ماشین سازی. خانم کشاورز روی زمین کار می کند. مادر روی آدم کار می کند. کار کردن روی آدم شرف است، افتخار است. مادرها احساس حقارت نکنند. نمی خواهم بگویم: کار بیرون بد است.(برگرفته از درسهایی از قرآن در تاریخ 92/4/30)...
صفحات کتاب :
10

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن : جایگاه مادر درخانواده