امتیاز
5 / 4.9
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
60,000
14%
51,600

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
با آن‌که می‌دانم بحمدلله در دهۀ اخیر بسیاری از اندیشمندان، متوجه بحران خانواده و جایگاه واقعی زن در کشور عزیزمان شده‌اند و هر کدام به سهم خود تلاش‌های موثری نموده‌اند؛ ولی از آن جائی که باید قبل از نظر به آرمان‌ها، بستر تحقق آن‌ها را شناخت و تحلیل نمود. من نیز بر آن شدم که مباحث مربوط به زن و خانواده را از زاویه‌ای خاص خدمت عزیزان عرض کنم.
صفحات کتاب :
238
دیویی :
297/4831

کتاب های مشابه زن آنگونه که باید باشد