کتاب درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 25

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
به یک کسی گفتند: در دو ثانیه بگو: پدرت چطور مرد؟ گفت: دو ثانیه! گفت: تب کرد و لرز کرد و مرد! چون دو ثانیه بیشتر وقت نداشتم. حالا ماه رمضان تمام شده و حرف های ما مانده. به یک آقا گفتند: برو بالای منبر راجع به علی بن ابی طالب صحبت کن. گفت: چقدر وقت دارم؟ گفتند: نیم ساعت. گفت: نیم ساعت که نمی شود راجع به علی صحبت کرد. رفت بالای منبر گفت: علی بن ابی طالب علمی داشت، هو..... اوه... تقوا... اوه... شجاعت، اوه... سخاوت، اوه... هی فوت کرد. گفتند: این چه سخنرانی بود؟ گفت: علی بزرگ بود. وقت من کم بود. بیشتر از فوت نمی شد.
صفحات کتاب :
8

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 25