امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
تمجید از قرآن مجید؛ «ق و القرءان المجید»(1) و تکریم از این کتاب آسمانی؛ «انّه لقرءان کریم»(2)و تعظیم از این وحی الهی؛ «و لقد ءاتیناک سبعاً من المثانی و القران العظیم»(3)، در شأن ذات اقدس خداوندی است که این کتابِ نور و هدایت؛ «قد جاءکم من اللّه نور و کتاب مبین یهدی به اللّه من اتّبع رضوانه سبل السّلام»(4)، را بر اساس علم بی منتهای خویش نازل کرده است؛ «فإلّم یستجیبوا لکم فاعلموا انّما أنزل بعلم اللّه»(5). چه بهتر که توصیف این مأدبه آسمانی؛ «القران مأدبة اللّه»(6) را از معلم آن که خداوند رحمن است؛ «الرّحمن علّم القران»، بشنویم...
صفحات کتاب :
680
کنگره :
‫‭BP98‭‭‮‬‫‬‭/د88ھ4 1379‭‮‬
دیویی :
‫‬‭297/179‭‮‬‬
کتابشناسی ملی :
‭م‌78-27669
شابک :
978-964-5652-03-4
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه هزار و یک نکته از قرآن کریم