امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
به موجب ماده ی 1035قانون خانواده: وعده ی ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد.

بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه ی خسارتی نماید.
کتابشناسی ملی :
2086616
شابک :
978-964-7722-99-5
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
56
کنگره :
‏‫‭‭KMH۵۴۰‏‫‭/ر۹م۲ ۱۳۸۹
دیویی :
‏‫‭۳۴۶/۵۵۰۱۵

کتاب های مشابه مباحثی از کاربردی ترین مسائل حقوقی