امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,700
نظر شما چیست؟
مجموعة حاضر، حاوی شعرهایی در قالب های نو و مثنوی، با مضمون های عاشقانه، معنوی، مذهبی و وطنی است. آزادی؛ حوّای بهشت؛ لالة عاشق؛ سلمان فارسی؛ طرحی از تائیش؛ خرمشهر جاودانه؛ حکمت مطهر؛ یثرب؛ بنای هستی؛ حکیم خراسان؛ شیشة عمر اهریمن؛ بهشتی؛ آیین همدردی؛ محمد(ص)؛ شهروندان در خواب؛ صلای حاج؛ جمال کعبه؛ آینة انقلاب؛ و خلیج فارس، از جمله شعرهای این مجموعه است.
صفحات کتاب :
99
کنگره :
‫PIR8211‭‬ ‭/ع786‫‬‮‭ش4 1388
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1943271
شابک :
978-964-506-866-8
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1860-4

کتاب های مشابه شرحه شرحه ست صدا در باد